5

5

14 Şubat 2012 Salı

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI'NIN KONUŞMASI

Isparta Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Tevfik Katırcıoğlu'nun 10.02.2012 tarihli Belediye Meclisinde yapmış olduğu konuşmasının tam metni aşağıdadır:


Hizmet etmemiz için bize görev vererek buraya gönderen vatandaşlarımızın özellikle son zamanlarda Belediyemiz imar işleriyle ilgili sorun, şikayet, isteklerinin oldukça artması bizleri Isparta Belediye Meclisi İmar Komisyonu olarak konuların içeriğini çözüm üretebilmek adına araştırmaya sevketmiştir.

İnşaat sektörü temsilcileriyle çeşitli aralıklarla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde imar uygulamaları, çap verme, proje kontrolleri, ruhsat işlemleri v.b. işlerde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün çalışma sistemiyle ilgili çeşitli belirsizliklerden dolayı uzamaların olduğu ve bu durumların artık neredeyse insanları iş yapmaktan uzaklaştıracak, bezdirici, isyan ettirici boyutlara geldiği anlaşılmıştır.Isparta ekonomimizde ticari sektörlerin azlığı ve inşaat sektörünün arsa sahibinden, mimar, mühendis, müteahhit, malzemeci, ustasına kadar birçok insanın iş ve ekmek kapısı olduğu gerçeğiyle ‘inşaat sektörü’ Isparta ekonomisinin belkemiğidir desek, yeridir. İnşaat işlerinin azalması veya yavaşlaması birçok insanın aşına, işine engel olmak demektir.

Bu gerçekleri gözönüne alarak, sorunlara çözüm bulmak, vatandaşa hizmet amacıyla imar konularında aralık ayından itibaren lejant hükümleriyle ilgili çeşitli kararlar alınmaktadır. Tarafımızdan yaşanan sorunların kanun ve yönetmelikler kapsamında nasıl çözülebileceği araştırılmakta, alınan kararlarla hakkaniyet çerçevesi içinde herkese eşit haklar gözetilmesi hedeflenmekte böylece ‘Siyasetçi-memur-vatandaş’ ilişkisi sade, özel yakınlık kurmayı gerektirmeyen, standart, daha az prosedürlü ve şeffaf hale getirilmeye uğraşılmaktadır.

Bu çalışmalarımızda sektör temsilcilerinin çalışmalarımızı desteklemesi ve memnuniyetlerini belirtmeleri, bizi tüm imar işlerinin aynı şekilde herkes için aynı kurallarla işlemesine yönelik daha çok çalışmaya sevketmektedir.

Atamayla veya seçimle belirli mevkilerde görevde bulunan herkesin görevi vatandaşa eziyet etmek değil, kanunlara bağlı kalarak vatandaşın önünü açmaktır. Çözüm bulmaya uğraşmaktır. Bunu yaparken de herkese eşit mesafede olmak, aynı şekilde davranmaktır. Bu düsturla hareket ederek imar komisyonumuz özellikle çatılar, otoparklar, ve ruhsat sürelerinin hızlandırılmasına yönelik tüm vatandaşımızı rahatlatan kararlar almıştır ve almaya da devam edecektir. İmar Komisyonu kanuni çerçeveler içinde, uzun zamandır çatısıyla ilgili iskan almakta zorlanan birçok vatandaşımıza alınan lejant kararlarıyla, bahane üretilmeden iskan alabilmesi için ‘imar affı sayılabilecek’ bir yol açmıştır. Benzer şekilde otopark problemi yaşanan ilimizde otoparklar için zemin altının tamamen kullanılabilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmalar esnasında İmar Komisyonumuz, Belediye İmar Müdürlüğü personelinin de çalışmalara katılmasını sağlamak için, İmar müdürü nezdinde davette bulunmuş ancak bağlı olduklarını belirttikleri Belediye Başkanlığı tarafından personel görevlendirmesi yapılmadığı gerekçesiyle katılım sağlanmamıştır.

Alınan kararların uygulamasında sorumlu olan personelin görevlendirilmemesi çeşitli sorunlara sebep olmuştur. Şöyle ki, alınan kararların uygulamaya geçirilmesinde bile İmar Müdürlüğümüzde halen daha vatandaşın yolunu açmaya yönelik olmayan, çözüm üretmeyen ama bir sürü bahane üreten tavırla zaman zaman istenmeyen durumların yaşandığı görülmeye devam etmekte ve sektör temsilcileri bu konuda ‘kararlar alındı, ama uygulayan yok, çözüme ulaşılamadı, sorun çok’ şeklinde haklı sitemlerini bizlere belediyeyle sürekli iş yaptıkları için yazılı iletmekten çekinmekte ancak sözlü olarak oldukça yoğun bir şekilde iletmektedirler.

Bu sebeple İmar Komisyonumuz, ‘Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği’ hazırlama kararı almıştır. Tüm müdürlük ve müdürlükle bağlantılı birimlerin görevlerini, yetki sınırlarını ve çalışma düzenini detaylı ve net olarak belirleyecek, imar uygulamalarını ve tüm lejant hükümlerini köklü olarak ele alıp düzenleyecek olan bu yönetmelikle; kanunlar çerçevesinde Isparta imarının el kitabı oluşacak, vatandaşla-belediyenin arasındaki görünmez engeller ve duvar kalkacak, herkese eşit hizmet eden, hızlı çalışan bir imar müdürlüğümüz olacaktır.

Bu konuda çalışmamıza katkı sağlamak isteyen tüm kurum, kuruluş ve kişilerin desteğini ve katkılarınızı beklediğimizi belirtir, öncelikle belediye meclisimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

Tevfik Katırcıoğlu
Isparta Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı