5

5

14 Mayıs 2012 Pazartesi

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ 2012 DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HK. TEBLİĞ


28 Nisan 2012 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28277
TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN
MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN
2012 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI
HAKKINDA TEBLİĞ
28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.
1/1/2012 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.
A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2013 tarihine kadar uygulanacaktır.
B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 23.168,759 ile çarpılacaktır.
C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 19.264,394 ile çarpılacaktır.
D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

Yıllar
2012 yılında uygulanacak
katsayılar
53'den önceki yıllar
1.645.167,003
1954
1.483.950,062
1955
1.314.233,647
1956
1.076.706,115
1957
941.918,949
1958
861.594,373
1959-1966
731.898,011
1967
664.005,240
1968
609.518,647
1969
580.623,491
1970
541.880,551
1971
487.524,805
1972
413.178,378
1973
365.499,675
1974
271.275,599
1975
216.327,017
1976
184.514,683
1977
135.343,490
1978
96.782,688
1979
71.658,378
1980
33.473,003
1981
23.168,759
1982
19.264,394
1983
16.746,092
1984
13.397,409
1985
9.235,617
1986
6.689,150
1987
5.155,818
1988
3.427,666
1989
2.079,444
1990
1.261,309
1991
809,351
1992
486,020
1993
293,184
1994
175,655
1995
79,842
1996
44,236
1997
22,723
1998
13,167
1999
8,499
2000
5,139
2001
4,198
2002
2,536
2003
1,949
2004
1,680
2005
1,505
2006
1,419
2007
1,266
2008
1,189
2009
1,086
2010
1,059
2011
0,984
2012
1,000

Tebliğ olunur.


2012 YILI YAPI YAKLAŞIK MALİYETLERİ HK. TEBLİĞ


28 Nisan 2012 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28277
TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA
KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM
MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi”nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2012 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

                                                                                                                                                                  Yapının Birim
                                                                                                                                                                        Maliyeti
YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                                                    (BM) TL/M2
I. SINIF YAPILAR                                                                                                                                           
A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                    80,00
. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları                                                                   
. Basit kümes ve basit tarım yapıları                                                                                                                     
. Plastik örtülü seralar                                                                                                                                           
. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları                                                                                                          
. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar                                                                                                
. Yardımcı yapılar (Müştemilat)                                                                                                                            
. Gölgelikler-çardaklar                                                                                                                                          
. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları                                                                                       
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   140,00
. Cam örtülü seralar                                                                                                                                              
. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları                                                                                               
. Su depoları                                                                                                                                                         
. İş yeri depoları                                                                                                                                                    
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
II. SINIF YAPILAR                                                                                                                                         
A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   225,00
. Kuleler, ayaklı su depoları                                                                                                                                  
. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları                                                                                                      
. Kayıkhane                                                                                                                                                           
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   305,00
. Pnömatik ve şişirme yapılar                                                                                                                                
. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler                                                                                                          
. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları                                                         
. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı
ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)                                                                                                       
. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri                                                                                                     
. Jeoloji, botanik ve tema parkları                                                                                                                         
. Mezbahalar                                                                                                                                                         
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
C GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   360,00
. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)                                                                                                 
. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik yapılar)                            
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
III. SINIF YAPILAR                                                                                                                                        
A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   475,00
. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor
salonları, jimnastik salonları, semt salonları)                                                                                                        
. Katlı garajlar                                                                                                                                                       
. Hobi ve oyun salonları                                                                                                                                       
. Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)                                                              
. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b)                                             
. Basımevleri, matbaalar                                                                                                                                        
. Soğuk hava depoları                                                                                                                                           
. Konutlar (dört kata kadar -dört kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)                                                                 
. Akaryakıt ve gaz istasyonları                                                                                                                              
. Kampingler                                                                                                                                                         
. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)                                                               
. Semt postaneleri                                                                                                                                                 
. Kreş-Gündüz bakımevleri                                                                                                                                   
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   560,00
. Entegre tarımsal endüstri yapıları                                                                                                                        
. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)                                                                                   
. Gençlik Merkezleri                                                                                                                                             
. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları                                                                                                          
. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler                                                                                                                   
. Temel eğitim okulları                                                                                                                                          
. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri                                                                                                            
. Jandarma ve emniyet karakol binaları                                                                                                                 
. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri                                                                                     
. Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)                                                                                                          
. Halk evleri                                                                                                                                                          
. Pansiyonlar                                                                                                                                                         
. 150 kişiye kadar cezaevleri                                                                                                                                 
. Fuarlar                                                                                                                                                                
. Sergi salonları                                                                                                                                                     
. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)                                                                                                              
. Marinalar                                                                                                                                                            
. Gece kulübü, diskotekler                                                                                                                                    
. İtfaiye kurtarma istasyonları                                                                                                                               
. Misafirhaneler                                                                                                                                                    
. Büyük çiftlik yapıları                                                                                                                                          
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
IV. SINIF YAPILAR                                                                                                                                        
A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   615,00
. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan
eğitim yapıları)                                                                                                                                                      
. Poliklinikler                                                                                                                                                        
. Liman binaları                                                                                                                                                     
. Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)                                                                                                            
. 150 kişiyi geçen cezaevleri                                                                                                                                 
. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri                                                                                                             
. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişiye kadar)                                                                                                  
. Entegre sanayi tesisleri                                                                                                                                       
. Aqua parklar                                                                                                                                                       
. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan)                                                     
. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları                                                                          
. Büyük alışveriş merkezleri                                                                                                                                 
. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri                                                                                                                   
. Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)                                  
. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)                                                                                                                                        
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   695,00
. İş Merkezleri                                                                                                                                                      
. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri                                                                                         
. Metro istasyonları                                                                                                                                               
. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları                                                                                                       
. Büyük postaneler (merkez postaneleri)                                                                                                               
. Otobüs terminalleri                                                                                                                                             
. Satış ve sergi binaları (showroomlar)                                                                                                                 
. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)                                                            
. Banka binaları                                                                                                                                                     
. Normal radyo ve televizyon binaları                                                                                                                   
. Özelliği olan genel sığınaklar                                                                                                                              
. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)                                                      
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
C GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   800,00
. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları                                                                                                                
. Bakanlık binaları                                                                                                                                                 
. Yükseköğrenim yurtları                                                                                                                                      
. Arşiv binaları                                                                                                                                                      
. Radyoaktif korumalı depolar                                                                                                                              
. Büyük Adliye Sarayları                                                                                                                                      
. Otel (3 yıldızlı) ve moteller                                                                                                                                 
. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri                                                                                                                    
. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları                                                                                   
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
V. SINIF YAPILAR                                                                                                                                          
A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                 1.015,00
. Radyo-Tv İstasyonları                                                                                                                                        
. Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi                                                                                                                
. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar                                                           
. Borsa binaları                                                                                                                                                     
. Üniversite kampüsleri                                                                                                                                         
. Yüksekliği 50,50 m’yi aşan yapılar                                                                                                                    
. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)              
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                 1.240,00
. Kongre merkezleri                                                                                                                                              
. Müze, sergi kütüphane kompleksleri                                                                                                                  
. Olimpik spor tesisleri–hipodromlar                                                                                                                    
. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları                                                                                                   
. Hastaneler                                                                                                                                                           
. Havaalanları                                                                                                                                                        
. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişinin üzerinde)                                                                                            
. Oteller (4 yıldızlı)                                                                                                                                               
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
C GRUBU YAPILAR                                                                                                                                 1.400,00
. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)                                                                                 
. Büyük radyo ve televizyon binaları                                                                                                                    
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
D GRUBU YAPILAR                                                                                                                                 1.690,00
. Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri                                                                             
. Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun
olarak yapılan yapılar                                                                                                                                            
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
            
Açıklamalar:
1-) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.
2-) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2012 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2012 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.
Tebliğ olunur.